اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

ابهام در قانون مالیات بر ارزش افزوده

اتاق اهواز چهارشنبه 19/Ordibehesht/1403 10:27

معاون درآمدهای مالیاتی مودیان بزرگ اداره کل امور مالیاتی خوزستان در نشست کارگروه شورای گفت و گوی د ولت و بخش خصوصی ، با بیان اینکه نشستی در این خصوص در استانداری برگزار شده گفت: طبق قانون حمل و نقل معاف از مالیات است ولی ابهامی در این قانون وجود دارد که با توجه به آن برگه تشخیص مالیاتی صادر و مالیات اخذ می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، محمدعلی عیسی پور عسکری با بیان اینکه امور مالیاتی با توجه به بند قانون کارش را درست انجام داده گفت: با توجه به اعتراض شرکت‌های حمل و نقل، برای رفع این ابهام مکاتباتی انجام شد و اکنون سازمان در مرحله تصمیم‌گیری است.

وی اظهارکرد: موضوع از طریق شورای حل اختلاف نیز پیگیری و قرار است با توجه به بند قانونی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حوزه حمل و نقل متوقف شود.

معاون درآمدهای مالیاتی مودیان بزرگ اداره کل امور مالیاتی خوزستان بیان کرد: پایانه حمل و نقل می‌تواند در اعتراض به این موضوع شکایت کند تا تعیین تکلیف شود؛ ضمن اینکه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز باید درخواست مکتوبی به مدیر کل مالیاتی خوزستان ارسال کند که دریافت این مالیات تا زمان مشخص شدن موضوع در سازمان امور مالیاتی متوقف شود.