اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نوبت دوم مجامع عمومی اتاق مشترک ایران و کره جنوبی 7 خرداد برگزار می شود

اتاق مشترک یکشنبه 23/Ordibehesht/1403 10:07

نوبت دوم مجامع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی، روز دوشنبه، هفتم خرداد در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار خواهد شد.

نوبت دوم مجامع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و کره جنوبی در روز دوشنبه هفتم خرداد 1403 از ساعت 14 تا 16 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی: خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره 175، با دستور جلسات زیر برگزار خواهد شد.

دستور جلسه اول

ـ استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1399 و تصویب آن

ـ استماع گزارش صورت‌های مالی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به سال 1399 و گزارش بازرس و تصویب آن

دستور جلسه دوم

 ـ استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1400 و تصویب آن

ـ استماع گزارش صورت‌های مالی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به سال 1400 و گزارش بازرس و تصویب آن

دستور جلسه سوم

ـ استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1401 و تصویب آن

ـ استماع گزارش صورت‌های مالی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به سال 1401 و گزارش بازرس و تصویب آن

ـ بررسی و تصویب بودجه سالیانه

ـ تعیین وردی و حق عضویت سالانه اعضا

ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ـ انتخاب هیات مدیره (اصلی و علی‌البدل)

ـ انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل.