اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

برگزاری نشست مذاکرات اقتصادی هیات تجاری کشور اردن با برخی واحدهای تولیدی خوزستان

اتاق اهواز یکشنبه 23/Ordibehesht/1403 11:11

با تلاش اتاق بازرگانی اهواز، نشست مذاکرات اقتصادی بین برخی واحدهای تولیدی استان و هیات تجاری کشور اردن برگزار شد.
در جریان سفر این هیات تجاری به استان خوزستان، از برخی واحدهای تولیدی در حوزه کشت و صنعت، تولید صنایع چوبی و خوراک دام بازدید شد.