اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بخشودگی جرایم اظهارنامه و تاخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

اقتصادی دوشنبه 24/Ordibehesht/1403 09:35

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بخشودگی تا میزان صد درصدی جرایم بیش ‌اظهاری یا کم ‌اظهاری مالیات و عوارض و تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تا سقف جرایم مذکور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط بخشودگی جرایم اظهارنامه و تأخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا میزان صد درصد، اظهار کرد: تا صد درصد جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری مالیات و عوارض و ماده ۳۷ آن قانون در خصوص تأخیر در پرداخت تا سقف جرایم مذکور مربوط به آثار هریک از مواردی که در جدول (ه) اظهارنامه دوره جاری به صورت صحیح درج می‌شود؛ در صورت پرداخت مانده بدهی ناشی از آن موارد در مردادماه ۱۴۰۳، با درخواست مؤدی مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برای کلیه مؤدیانی که جهت افزایش «حد مجاز دوره زمستان» نسبت به ارائه تضمین از جمله تضمین بانکی یا چک صیادی به تاریخ بهار سال ۱۴۰۳ اقدام نموده‌اند، وصول یا اقدام اجرایی دیگری در مورد تضامین بانکی (به شرط تمدید توسط مؤدی) و چک‌های اخذ شده بابت مورد مذکور صورت نخواهد گرفت.