اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بازدید دبیر اجرایی اتاق اهواز و برخی فعالان بخش خصوصی از پروژه های سرمایه گذاری استان کرمان

اتاق اهواز چهارشنبه 26/Ordibehesht/1403 11:18

محمد نجفیان در جریان بازدید از پروژه های سرمایه گذاری استان کرمان بیان کرد: همایش کرمان آیدکس ۲۰۲۴ یک رویداد مهم برای تحول و توسعه اقتصادی است و اگر بخواهیم کاهش تورم، افزایش تولید و افزایش اشتغال را داشته باشیم مهمترین و حتی تنها راهکار آن سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه تنها با سرمایه‌گذاری است که اشتغال ایجاد می‌شود و معیشت مردم بهبود پیدا می‌کند، گفت: این تحول باید در محیطی فراهم شود که معرفی فرصت های سرمایه گذاری پیش برنده کسب و کارها است.