اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تاکید بر استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی اهواز برای ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس

اتاق اهواز شنبه 29/Ordibehesht/1403 10:03

«عبدالله یزدان‌بخش»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به نرخ بیکاری در استان خوزستان، عنوان کرد: از اتاق بازرگانی اهواز درخواست می‌شود که لیستی از صنایع راکد و اطلاعات نیروی انسانی بیکار این استان تهیه و به اتاق مشهد ارائه کنند تا بخشی از دغدغه‌های استان خوزستان در بحث اشتغالزایی، با استفاده از ظرفیت موجود در خراسان رضوی مرتفع گردد.

وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت و ارتباطات اتاق بازرگانی اهواز با کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد و ادامه داد: اقتصاد آزاد، حق بخش خصوصی است و امکان تغییر این تفکر وجود ندارد. با استفاده از ارتباطات اتاق اهواز با کشورهای عربی، می‌توان به توسعه مراودات تجاری با این کشورها پرداخت.