اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

پتانسیل‌های اتاق مشهد در حوزه مطالبه‌گری و پیگیری رفع دغدغه بخش خصوصی

اتاق اهواز شنبه 29/Ordibehesht/1403 10:05

 «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد گفت: اتاق مشهد که دارای قدمتی ۹۵ ساله است، در دوره دهم اتاق بازرگانی، زمینه فعالیت و همگرایی فعالان اقتصادی را در دل خود، از طریق افزایش کمیسیون‌های تخصصی فراهم نموده است.

وی به ظرفیت‌های دفتر تخصصی مشاوره اتاق بازرگانی مشهد و ارائه مشاوره رایگان به فعالان اقتصادی اشاره و بیان کرد: از دیگر سو، دغدغه و مشکلات فعالان اقتصادی در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان احصا و بررسی می‌گردد و سپس، با طرح موضوع در صحن علنی این شورا و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، در راستای پیگیری رفع مشکلات گام برداشته می‌شود. در این میان، ظرفیتی به نام گروه کاری امور مالیات، گمرک و تامین اجتماعی ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در اتاق مشهد تشکیل شده که به طور هفتگی، دغدغه‌ها و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان را بررسی و برای رفع آن‌ها چاره‌جویی می‌کند.

کبیر خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی مشهد را به عنوان پایلوت تصمیم سازی، هماهنگی و انعکاس مسائل مرتبط با بخش کشاورزی انتخاب نمود و در همین راستا، دفتر کشاورزی اتاق مشهد راه‌اندازی شد و امیدواریم شاهد آثار مثبت این انتخاب باشیم.

دبیرکل اتاق خراسان رضوی، ۲۹ تشکل وابسته به اتاق بازرگانی مشهد را بازوان فکری اتاق معرفی و تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد نیز یکی از ظرفیت‌های مطلوب اتاق مشهد است؛ این مرکز همکاری فعال و پرباری با دانشگاه و مراکز آموزشی استان به خصوص دانشگاه فردوسی مشهد در جهت توانمندسازی فعالان اقتصادی و اعضا دارد خروجی فعالیت‌های آن تاکنون بسیار اثربخش بوده است.