اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تقویم نمایشگاهی قزاقستان منتشر شد

نمایشگاه یکشنبه 20/Tir/1400 10:53

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اهواز تقویم برنامه های نمایشگاهی قزاقستان را منتشر نمود .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شش  نمایشگاه در کشور قزاقستان برگزار می شود که جزئیات آن به شرح زیر است :

  1. نمایشگاه بین المللی گرمایش وتهویه : تهویه مطبوع ، تامین آب ، لوله کشی و سیستم استخر شنای قزاقستان که در مرکز  همکاری های تجاری قزاقستان آتاکنت واقع در شهر آلماتی از تاریخ 07/09/2021 (16 شهریور) لغایت 09/09/2021 (18 شهریور) برگزار می شود .
  2.  نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز و تزئینات داخلی قزاقستان که در مرکز همکاریهای تجاری قزاقستان آتاکنت واقع در شهر آلماتی (KAZBUILD2021) از تاریخ 07/09/2021 (16 شهریور) لغایت 09/09/2021 (18 شهریور) برگزار می شود .
  3.  نمایشگاه بین المللی قزاقستان ، حمل و نقل و تدارکات  TRANSLOGISTICA2021) ) که در مرکز همکاریهای تجاری قزاقستان آتاکنت واقع در شهر آلماتی  از تاریخ 14/10/2021 (22 مهر) لغایت 16/10/2021 (24 مهر ماه ) برگزار می شود .
  4. پنجمین نمایشگاه دندانپزشکی ( CENTRAL ASIA CADEX EXPO2021 ) که که در مرکز همکاریهای تجاری قزاقستان آتاکنت واقع در شهر آلماتی از تاریخ 14/10/2021 (22 مهر) لغایت 16/10/2021 (24 مهر ماه ) برگزار می شود .
  5.  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز های جاده ی و صنعتی ، تجهیزات شهری  (KAZCOMAK )قزاقستان که در مرکز همکاریهای تجاری قزاقستان آتاکنت واقع در شهر آلماتی در تاریخ 26 شهریور برگزار می شود .
  6.  نوزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی ، مهندسی برق و مهندسی نیرو قزاقستان ( POWEREXPO2021) که در مرکز همکاریهای تجاری قزاقستان آتاکنت واقع در شهر آلماتی  از تاریخ 27/10/2021 (5آبان) لغایت 29/10/2021 ( 7 آبان ) برگزار می شود .

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با 0078002003976 تماس حاصل نمایند .