اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و استرالیا 30 خرداد برگزار می‌شود

اتاق مشترک شنبه 26/Khordad/1403 09:10

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا چهارشنبه 30 خرداد ساعت 10 در اتاق ایران برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، اعضای اتاق مشترک ایران و استرالیا می‌توانند در مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق که قرار است چهارشنبه 30 خرداد 1403 از ساعت 10 تا 12 در اتاق ایران برگزار شود، حضور پیدا کنند.

قرار است در این جلسه انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک نیز برگزار شود.

دستور جلسه مجمع اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا

ـ استماع و بررسی گزارش عملکرد سال 1402 هیات‌مدیره و تصویب آن

ـ استماع و بررسی گزارش مالی 1402 و گزارش بازرس و بررسی ترازنامه و تصویب آن

ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه 1403

ـ تعیین مبلغ ورودی و حق عضویت سالانه اعضا

ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ـ انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره

ـ انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال مالی

ـ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.