اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجامع عمومی سالیانه و فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و افغانستان 13 تیر برگزار می‌شود

اتاق مشترک شنبه 26/Khordad/1403 09:11

مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان چهارشنبه 13 تیرماه ساعت 17 در اتاق مشهد برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و افغانستان چهارشنبه 13 تیر از ساعت 17 در محل اتاق مشهد برگزار خواهد شد. در این نشست بازرس و حسابرس اتاق مشترک نیز انتخاب می‌شوند.

دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و افغانستان

ـ استماع عملکرد هیات مدیره در سال 1402 و تصویب آن

ـ استماع گزارش مالی و گزارش بازرس قانونی مربوط به سال مالی 1402 و تصویب آن

ـ بررسی و تصویب بودجه سال 1403

ـ تصویب ورودی و حق عضویت سالیانه اعضا

ـ انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل

ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار

ـ انتخاب حسابرس از میان حسابرسان رسمی

دستورجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده

ـ تصویب اساسنامه مصوب مورخ 27 بهمن 1397 شورای عالی نظارت