اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی سالیانه اتاق مشترک ایران و امارات 18 تیر برگزار می‌شود

اتاق مشترک شنبه 26/Khordad/1403 09:12

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، دوشنبه 18 تیر ساعت 10 در اتاق ایران برگزار می‌شود.

اعضای اتاق مشترک ایران و امارات می‌توانند در مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق که دوشنبه 18 تیر از ساعت 10 الی 12 در اتاق ایران، برگزار می‌شود، حضور پیدا کنند.

دستورجلسه مجمع به شرح زیر است:

ـ ارائه و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال 1402

ـ ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرس در سال 1402

ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه

ـ تعیین ورودی و حق عضویت سالانه اعضا و تصویب آن

ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار

-انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل