اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بررسی علل محاسبه دستمزد غیر مشمول در حسابرسی ها توسط کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی خوزستان

اتاق اهواز جمعه 15/Tir/1403 11:35

در نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ، موضوع علل محاسبه دستمزدهای غیرمشمول در حسابرسی ها بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، در این نشست که به ریاست شاهرخ شیشه‌گر عضو هیات رئیسه اتاق برگزار شد، کارشناسان درباره موضوع مذکور توضیحاتی ارائه کردند.

در این نشست کارشناسی، نمایندگانی از اداره تامین اجتماعی خوزستان، استانداری، ‌مشاور اتاق بازرگانی اهواز در حوزه تامین اجتماعی و سرپرست گروه ۱۶ بازرسی دفاتر قانونی حضور داشتند.