اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تعویق برگزاری نمایشگاه  ساخت و ساز و سرمایه گذاری سلیمانیه- مرداد1400

نمایشگاه شنبه 26/Tir/1400 08:34

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اهواز از تعویق برگزاری نمایشگاه ساخت و ساز و سرمایه گذاری ملی سلیمانیه عراق خبر داد .

به گزارش روابط عمومی  اتاق بازرگانی اهواز احمدرضا اصغری گفت:  سرکنسولگری عراق در اهواز طی نامه ای  به تعویق نمایشگاه ساخت و ساز و سرمایه گذاری سلیمانیه عراق اشاره کرد.

وی افزود : طبق این نامه مقرر شد نمایشگاه در تاریخ 13 الی 16 مرداد ماه سال جاری  برگزار گردد .