اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و روسیه 17 مرداد برگزار می‌شود

اتاق مشترک سه شنبه 29/Tir/1400 20:51

اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه نوبت دوم مجمع عمومی عادی خود را یک‌شنبه 17 مرداد ساعت 11 به صورت آنلاین برگزار می‌کند.

نوبت دوم مجمع عمومی عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه روز یک‌شنبه 17 مرداد ساعت 11 به صورت آنلاین در محل اتاق ب ازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌‌شود.

دستورجلسه این نشست به شرح زیر است:

-استماع و تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره در  سال 1399

-استماع و تصویب گزارش مالی عمگرد سال 1399

-استماع و تصویب گزارش بازرس قانونی مروبط به سال 1399

-انتخاب حسابرس قانونی از میان جامعه حسابداران رسمی جهت ارائه گزارش حسابرسی

-بررسی و تصویب بودجه سال 1400

-تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه

-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

-تعیین روزنامه کثیرالانتشار

-سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی.