اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی موسس  اتاق مشترک ایران وازبکستان، 22 شهریور برگزار می‌شود

اتاق مشترک یکشنبه 31/Mordad/1400 07:38

مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان بیست‌ودوم شهریورماه، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌شود.

مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان، بیست‌ودوم شهریورماه، ساعت 10، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌شود. این مجمع به‌صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

دستور کار مجمع عبارت است از:

-تصویب اساسنامه

-انتخاب هیات مدیره

-تعیین روزنامه کثیرالانتشار

-تعیین حق ورودی و حق عضویت سالیانه

-انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل

-سایر موارد قابل‌طرح در مجمع عمومی عادی.