اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تمدید اظهارنامه مودیان مالیاتی ابلاغ شد

بخشنامه ها سه شنبه 02/Shahrivar/1400 12:31

رئیس کل سازمان امور مالیاتی مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر تمدید اظهارنامه مودیان مالیاتی به استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ،‌ امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی تمدید یک هفته ‌ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی را برای اجرا به امور مالیاتی شهر و استان تهران و سایر استان‌ها ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه که مورخ یک شهریور ماه سال جاری صادر شده آمده است:‌ بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جزء 13 بند ج مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.5.30 پیوست نامه شماره 55389 مورخ 1400.5.31 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود: 

با تمید یک هفته‌ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی موافقت و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع جزء 4 بند ج مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.4.26 تا 1400.6.7 تمدید شد.