اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و ویتنام 24 شهریور برگزار می‌شود

اتاق مشترک دوشنبه 08/Shahrivar/1400 10:27

اتاق مشترک ایران و ویتنام مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده خود را چهارشنبه 24 شهریور ساعت 10 در اتاق ایران برگزار می‌کند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و ویتنام چهارشنبه 24 شهریور ساعت 10 به صورت آنلاین و حضوری در اتاق ایران برگزار می‌شود.

دستور جلسه این نشست به شرح زیر است.

1-        استماع، بررسی و تصویب گزارش هیات مدیره درباره عملکرد هیات مدیره در سال 1399

2-        استماع، تصویب گزارش مالی و عملکرد سال مالی 1399

3-        انتخاب هیات مدیره

4-        استماع، تصویب گزارش بازرس قانونی مربوط به سال 1399

5-        بررسی و تصویب بودجه سال 1400

6-        تعیین ورودی و حق عضویت سالانه اعضا

7-        انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

8-        انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل

9-        بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت این مجمع است