اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بی‌توجهی به پیامدهای محیط‌زیستی پروژه‌های عمرانی، بحران‌ساز شده است

اجتماعی دوشنبه 08/Shahrivar/1400 10:29

کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران در گزارش «ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در ایران» به مهم‌ترین چالش‌های محیط زیست در ایران می‌پردازد.

«ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) درایران» عنوان گزارشی است که به همت کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران تهیه شده و پرداختن به چالش‌های فزاینده محیط زیست را رویکری نو از توسعه معرفی می‌کند و ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) را ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی اثرات و کاهش آثار تخریبی مورد توجه سیاست‌گذاران محیط زیست می‌داند.

این گزارش به مجموعه بحران‌های محیط زیستی اشاره می‌کند که برخی از آنها قابل ترمیم اما پرهزینه و متاسفانه برخی غیرقابل جبران هستند و با نگاهی به بررسی‌هایی که صورت گرفته تاکید می‌کند که بخش زیادی از این بحران‌ها حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی بدون مدنظر قراردادن پیامدهای احتمالی آنها در محیط زیست بوده است.

بر اساس آنچه در این مطالعه به دست آمده است، توسعه شهرنشینی، ظهور تکنولوژی‌های جدید، توسعه انواع فعالیت‌های صنعتی، تغییر در عادات و الگوهای مصرف از یک سو و محدودیت‌های استفاده از منابع طبیعی از سوی دیگر موجب بروز انواع ناسازگاری‌های زیست محیطی و اجتماعی شده است.

از طرفی باید اذعان داشت که ابعاد فعالیت‌های انسانی در محیط زیست از ظرفیت قابل تحمل آن فراتر رفته است. بر این اساس ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار مدیریت محیط زیست برای ادغام ملاحظات زیست محیطی در فرآیندهای برنامه‌ریزی در سطح جهان مطرح شده است.

طبق یافته‌های این پژوهش، مهم‌ترین موانع و چالش‌ها فراروی ارزیابی محیط زیست را ابهامات قانونی، کمبود نیروی متخصص، شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منابع مالی، رویکردها و نگرش تصمیم‌گیران، میزان آکاهی اقشار مختلف جامعه از اهمیت محیط زیست به طور عام و ارزیابی زیست محیطی به صورت خاص، عدم ضمانت اجرایی قوانین، سطح پایین مشارکت مردمی و کمبود اطلاعات، برمی‌شمارد.

 

علاقه‌مندان به مطالعه متن کامل این گزارش اینجا را کلیک کنند.