اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

صادرات روغن کنجد آزاد شد

بخشنامه ها جمعه 12/Shahrivar/1400 11:04

با ابلاغ وزارت صمت به گمرک، صادرات روغن کنجد آزاد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه پنجاهمین جلسه توسعه صادرات مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات روغن کنجد را به علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران ابلاغ کرد.

گفتنی است مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران نیز این مصوبه ره به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

در ابلاغیه مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران به گمرکات اجرایی، این رفع ممنوعیت پس از تأیید کالا از سوی سازمان ملی استاندارد و همچنین تأیید سیستمی وزارت جهاد کشاورزی در سامانه گمرک ایران لحاظ شده است.