اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اطلاع رسانی برای کمک به مناطق زلزله زده سی سخت کهگیلویه و بویراحمد

اجتماعی یکشنبه 10/Esfand/1399 13:33

اطلاع رسانی برای کمک به مناطق زلزله زده سی سخت کهگیلویه و بویراحمد