اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

ابلاغ آئین نامه حمایت از مالکین ، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار تاریخی

بخشنامه ها چهارشنبه 07/Mehr/1400 12:45

آئین نامه حمایت از مالکین ، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار تاریخی مرداد ماه سال جاری توسط معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز طبق ماده ۳ این آئین نامه ؛ کلیه هزینه های تعمیر، مرمت ، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت ، نگهداری ، احیا، بیمه و معرفی آثار تاریخی غیر منقول ، که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی انجام می شود ، در صورتیکه به تایید وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی برسد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود .