صورتجلسات سال96


اولین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ 96/1/23برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
1- مقرر گردید اتاق در حوزه های مالیات،تامین اجتماعی،حقوقی ،گمرکی برای سال 96 مشاور در اختیار داشته باشد.
2-مقرر گردید در جلسه بعدی هیأت نمایندگان ضمن بررسی وضعیت کمیسیونها گزارش عملکرد سال 95 کمیسیون ها ارائه گردد.


دومین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ96/3/3 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:رای جلسه بعدی هیأت نمایندگان موضوعات ذیل مقرر گردید:
1-ارائه نظرات اعضا هیأت نمایندگان در خصوص  موضوع نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی
2-ارائه گزارش کمیسیون های اتاق (کمیسیون معدن و کمیسیون سرمایه گذاری،بورس،بانک و بیمه)
مقرر گردید برای سالنهای ساختمان جدید اتاق از چند طراح داخلی و طراح سیستم صوت و تصویر استعلام دریافت شود.
مقرر گردید محل مورد نظر توسط اتاق بازدید و باحداقل اموال مورد نیاز توسط اتاق تجهیز گردد.
مقرر گردید از اعضا جدید اتاق که جهت حضور در انجمن ها ،اتحادیه ها و تشکل های اتاق کارت عضویت دریافت میکنند مبلغ ورودی عضویت دریافت(دویست هزار تومان)نگردد.
با اعزام هیأت تجاری به کشور کنیا در تیر ماه و اعزام هیأت تجاری به کشور عمان در مهر ماه موافقت گردید.
مقرر شد جهت برگزاری جشنواره قبل از عید قربان در کشور عراق هیأت رئیسه به اتفاق جهت هماهنگی و برگزاری جلسه با اتاق کربلا به عراق اعزام گردند.
مقرر گردید در خصوص بیمه تکمیلی اعضا شرکتهای بیمه توسط جناب مهندس احمدی نژاد بررسی و در جلسه هیأت رئیسه مطرح گردد.


سومین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ 96/4/27 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید: 
1-در خصوص بند اول دستور کارمبنی بر  مقرر گردید کمیته ای سه نفره جهت بررسی فرآیند کار کمک به زندانیان بخش خصوصی تشکیل و گزارش آن در جلسه بعدی هیأت رئیسه ارائه گردد 
2-در خصوص اعزام هیأت به کنیا مقرر گردید ضمن بررسی شرایط اقتصادی حال حاضر کنیا مکاتبات لازم با اتاق کنیا و امور بین الملل اتاق ایران انجام و نتیجه جهت بررسی و تصمیم گیری به جلسه هیئت رئیسه ارائه گردد


چهارمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ 96/5/27 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
1- در خصوص بیمه تکمیلی اعضا جناب آقای افرا رئیس بیمه البرز شعبه اهواز در جلسه حاضر و توضیحاتی را در خصوص بیمه تکمیلی ارائه نمودند و مقرر گردید ایشان شرایط را بصورت مکتوب به اتاق ارائه و در جلسه بعدی هیأت رئیسه بررسی و تصمیم گیری شود.  
2-مقرر گردید جناب آقای مهندس احمدی نژاد جهت بررسی و ارتقا وضعیت کمیسیون های تخصصی اتاق آسیب شناسی نمایند. 
3-مقرر گردید در خصوص هیأت تجاری به کشور قطر جناب آقای مهندس مهاوی بررسی و گزارش خود را در جلسه بعدی هیأت محترم رئیسه ارائه نماید.
4-با پیشنهاد آقای موسی پور جهت برگزاری دوره آموزشی چگونگی توسعه کسب و کار به خارج از مرزهای کشور موافقت گردید.


پنجمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ 96/6/15برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
1-مقرر گردید نمایشگاه بین المللی معدنی (ملی)در یکی از ماه های آتی (با هماهنگی نمایشگاه)از طرف اتاق پی گیری و برنامه ریزی شود
2-مقرر گردید در جلسه آتی هیأت نمایندگان موضوع انتخابات و بررسی وضعیت کمیسیون ها و آسیب شناسی و عارضه یابی صورت گیرد.


ششمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ 96/9/29 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
1-مقرر گردید اتاق در نمایشگاه  تخصصی هتلداری ،توریسم و خدمات مسافرتی حضور داشته باشد.
2-نامه اتاق ایران در خصوص اعزام هیات های تجاری (شماره 7320/12/ص مورخ 96/8/10)درجلسه هیات طرح و مصوب گردید.
3-مقرر گردید نسبت به اطلاع رسانی به اعضا اتاق جهت ثبت نام بیمه تکمیلی اقدام و در صورت رسیدن به تعداد لازم به بیمه البرز معرفی گردند.


هفتمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ 96/10/4 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
1-نظر به غیر قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی کشور و با توجه به اینکه درآمد اتاق تبعی از این شرایط است بودجه پیشنهادی به اتفاق آرا مصوب گردیده و مقرر گردید هر سه ماه یکبار شرایط مالی اتاق مورد پایش قرار گرفته و در صورت نیاز نسبت به هزینه ها تصمیم گیری شود


هشتمین جلسه هیات رئیسه


اتاق در تاریخ96/11/10 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
1-با توجه به اینکه تعدادی از شرکتها از کشورهایی همچون هند و با توجه به تهدید کشور عربستان انصراف دادند و فقط شرکتهای خوزستانی باقی ماندلذا هیات رئیسه به این نتیجه رسید که با مجری نمایشگاه قطر مذاکره و موضوع با مقامات استانی مطرح شود ،با قدرت و انسجام بهتری در نمایشگاه حضور یابیم انشالله دستاورد خوبی نصیب گردد.