اولین جلسه هیأت نمایندگان


اتاق در تاریخ 97/2/27 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
مقرر شد که در ماه مبارک رمضان همه اعضا و مسئولین استان برای ضیافت افطار توسط اتاق اهواز دعوت شوند.
مقرر گردید اتاق در مراسم گلریزان،امور اجتماعی و آزاد سازی زندانیان مشارکت داشته باشد.


دومین جلسه هیأت نمایندگان


اتاق در تاریخ 97/4/27 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
در خصوص دستور جلسه اول  با موضوع سفر دکتر نهاوندیان مقرر گردید با انجمن ها و کارگروهها مکاتبه شود و یک جلسه فوق العاده به جهت تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه شورای گفتگو برگزار گردد


سومین جلسه هیأت نمایندگان


اتاق در تاریخ 03/05/ 97 با موضوع بحث و بررسی در خصوص سفر آقای دکتر نهاوندیان به استان خوزستان برگزار گردید .


چهارمین جلسه هیأت نمایندگان


 اتاق در تاریخ 97/7/25 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
در خصوص برگزاری روز ملی صادرات همه متفق القول بودند که در اتاق برگزار گردد البته ابتدا با سازمان صمت مذاکره و در صورت قبول سازمان با همراهی آنان روز ملی صادرات برگزار گردد و در غیر اینصورت کمیته ای تشکیل و بصورت جداگانه  برگزار گردد .
در خصوص انتخاب شرکت بیمه برای خدمات بیمه تکمیلی شرکت بیمه البرز با اکثریت آرا انتخاب گردید.


پنجمین جلسه هیأت نمایندگان


 اتاق در تاریخ 97/10/26 برگزار گردید ریاست محترم اتاق ضمن عرض سلام و وقت بخیر طبق دستور کار جلسه را آغاز نمودند که  پس از گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروح در دستور کار مصوبات ذیل اتخاذ گردید:
در ماه آینده بعد از تایید صلاحیت ها جلسه ای با کل کاندیداهای دوره نهم برگزار شود.