نام و نام خانوادگی                  سمت


محمدجواد امانی                عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و مدیرعامل شرکت کارون ایمن قطعه
علی شیر چنگیزی               مدیرعامل شرکت پایا صنعت اهواز
فرید امانی                        مدیرعامل شرکت اکسین سازه پایا
شاهرخ شیشه گر               عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و رییس کمیسیون معدن اتاق
شایان سبزی وند                رییس انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور خوزستان
خسرو نقوی                       رییس انجمن صنفی شرکتهای خدماتی و فنی مهندسی اهواز و کشور
امیر زمانی زاده                  رییس انجمن صنایع فنی و مهندسی خوزستان
ایمان علیرضایی                 رییس انجمن صنایع همگن فلزی خوزستان
قاسمی                             مدیرعامل شرکت کامیاران پردازش
رسول امانی                      مدیرعامل شرکت ایمن تکسا
آرمین صادقی چیگانی        مدیرعامل شرکت پرشیا فراز اکسین
شاهرخ شیشه گر               عضو هیأت نمایندگان اتاق و رییس کمیسیون معدن
علیرضا طباطبایی              رییس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره سه اهواز
حسین شمال زاده               عضو هیأت مدیره انجمن صنفی آرد خوزستان
علی کرانی                         رییس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان
علی طاهری                       رییس انجمن شرکتهای عمرانی خوزستان
محمودرضا فرخیان              مدیرعامل شرکت آتشکده فولادریزان

غلامرضا عباسی نورآبادی      رییس هیأت مدیره شهرک صنعتی شماره چهار اهواز
محمد هادی قنوات              رییس کانون انجمنهای کارفرمایی خوزستان
شهریار منجمی لاهیجانی     مدیر عامل شرکت آذر مهر توان