نام و نام خانوادگی

سمت

        عبدالرضا حرمتی

           ریاست سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان

        جناب آقای حسنی

        مدیر اجرایی شرکت فراوری نگین املاح دریایی خوزستان

         رسول نیاورانی

         مدیرعامل شرکت صنایع گچ خوزستان

       عدنان موسی پور

        عضو اتاق بازرگانی اهواز

          علی اژدری

    مدیرکل اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری( اهواز)

      محمدرضا کریمی

    عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان

      محمد حاج نائب

    عضو هیأت مدیره سیمان خوزستان

       امیر ثانی

    نماینده اتحادیه شن و ماسه استان خوزستان